Vybraná atlasová kartografická produkce v Německu a její využitelnost při výuce

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2014
Číslo: 3
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 10-11
Klíčová slova: kartografická produkce, online produkty, Německo, školní atlasy
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Článek podává přehled vybraných německých kartografických produktů a posuzuje jejich kvalitu ve srovnání s českými ekvivalenty. Autor se též zamýšlí nad dostupností a využitelností kartografických děl ve výuce.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací