Geografická kartografie

Journal / Conference:
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2013
Number:
Category of Publication: Textbook / School Text
Pages, web: 74 s. + 28 s. příloh
Keywords: kartografie, mapa, mapový jazyk, kartografická generalizace, obsah mapy, úkoly
RIV:
Link to full version:
Abstract: Geografická kartografie vychází ze základních pojmů jako jsou kartografie, mapa, mapový jazyk, kartografická generalizace a různých subdisciplín kartografie (matematická, tematická, topografická apod.) a v závěrečné části také GIS a geoinformatika. Studenti se vedle teoretických znalostí učí sami jednoduché mapy konstruovat a také mapy používat.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications