Geografické informační systémy II

Journal / Conference:
Authors: Jan D. Bláha, Martin Dolejš
Year: 2013
Number:
Category of Publication: Textbook / School Text
Pages, web: 51 s.
Keywords: GIS, geoprocessing, mapová algebra, interpolace prostorových dat, digitální model terénu, osnovy cvičení
RIV:
Link to full version:
Abstract: Tento kurz navazuje na kurz Geografické informační systémy I, rozšiřuje a prohlubuje znalosti a schopnosti studentů v oblasti GIS, zejména s ohledem na předpokládané základní zaměření bakalářské práce (především rozdělení na tři větve: fyzická, sociální geografie a geoinformatika). V průběhu kurzu budou studenti seznámeni s rozšiřujícími nástroji (extenzemi) pro analýzy prostorových dat v programovém prostředí ESRI ArcGIS. Výstupem kurzu je semestrální projekt, v rámci něhož student demonstruje získané poznatky a dovednosti z oblasti principů pokročilých analýz prostorových dat. Studenti si mohou také zapsat související předmět Geoinformatika.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications