E. Semotanová, J. Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin

Časopis / Konference: Informace ČGS
Autoři: Jan D. Bláha, Zdeněk Kučera
Rok: 2014
Číslo: 2
Druh publikace: Recenze
Stránky, web: s. 36–46
Klíčová slova: atlas, hodnocení kartografických děl, historie
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2014/09/icgs022014_literatura.pdf
Abstrakt: Recenze mimořádného kartografického díla vydaného nakladatelstvím Academia: "Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou." (www.academia.cz)
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací