The influence of the use of Křovák projection in GIS on Czech user

Journal / Conference: ArcRevue
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2014
Number: 4
Category of Publication: Article in Journal
Pages, web: s. 10–12
Keywords: Křovák projection, GIS, pupils, cognitive map
RIV:
Link to full version: http://www.arcdata.cz/Publikace/casopis-arcrevue/arcrevue-4-2014/
Abstract: Na počátku 20. let minulého století ing. Josef Křovák vytvořil jako předseda triangulační kanceláře zobrazení, které mělo při převodu obrazu zemského povrchu tehdejšího Československa do roviny co nejméně zkreslovat úhly a vzdálenosti. Od roku 1933 bylo toto zobrazení používáno jako definitivní a stalo se základem pro souřadnicový systém S-JTSK používaný ve státním resortu. Ačkoliv se území našeho státu od té doby mnohokrát změnilo, Křovákovo zobrazení je dodnes stálicí v rámci zobrazování území České republiky. Vzhledem k tomu, že je základní digitální vektorová geografická databáze České republiky (ArcČR) realizována právě v Křovákově zobrazení, naučili se čeští uživatelé GIS toto zobrazení používat prakticky pro všechny své mapové produkty. Bohužel skoro nikdo neřešil vhodnost či nevhodnost tohoto zobrazení pro mapy menších měřítek, které se používají například v geografii. Autor příspěvku poukazuje na to, jak může používání Křovákova zobrazení v mapách menších měřítek díky tomu, že není orientované na sever, negativně ovlivnit mentální mapu českých uživatelů mapových produktů. Dokládá to i výsledky šetření mezi uživateli. Zároveň upozorňuje na neopodstatněnost používání tohoto zobrazení v mapách malých měřítek, kde je požadavek na délkové zkreslení v řádu maximálně desítek centimetrů irelevantní. Konečně navrhuje možnosti řešení za použití osvědčených kartografických zobrazení nabízených v produktu ArcGIS.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications