Rozumíme mapám? Pojetí kartografie skotského kartografa J. S. Keatese a jeho využitelnost v kartografické tvorbě

Časopis / Konference: Kartografické listy
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2014
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 72–80
Klíčová slova: koncepce kartografie, John Stanley Keates, kartografická informace, teorie kartografické komunikace, umění a kartografie, kultura, společnost
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL22/8.pdf
Abstrakt: Článek se snaží odpovědět na otázku, zda současný trend označovat mapu především za nosič (prostorové) informace neredukuje samotnou mapu a její funkce. Vychází přitom z pojetí kartografie, v československém prostředí poměrně méně známého, skotského kartografa Johna Stanleyho Keatese (1925–1999). Ten své pojetí kartografie představil zejména ve své stěžejní publikaci Understanding Maps. Keates v zásadě nejde do rozporu s teorií informace, zároveň však uvádí, že tato teorie k popisu mapy a jejích funkcí prostě nestačí. Na mapu jako na artefakt lidské činnosti lze podle něj nahlížet hned v rámci několika módů. Jako na vizuální informaci, symbolickou reprezentaci, prostředek komunikace, umělecké dílo a produkt lidské dovednosti. Většina těchto módů sice využívá obdobných konstruktů, kde na jedné straně stojí kartograf či tvůrce mapy, mapa je určitým prostředníkem a uživatel mapy stojí na druhé straně. Tyto módy se však liší ve své základní filozofii. Střídají se tu vizualita, sémiotika, lingvistika, estetika a technologie. J. S. Keates při snaze shrnout svůj celoživotní výzkum kartografické tvorby dospěl k závěru, že se nikdy primárně nevěnoval komunikaci, ale především reprezentaci daných objektů a jevů. Produkt podle něj musí být totiž nejen informačně efektivní, nýbrž i esteticky atraktivní.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací