Creativity in cartography – practical examples of map design in the publication entitled Prehistory of the genus Homo

Časopis / Konference: 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2015
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt / only abstract
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: V rámci posteru jsou představeny vybrané kartografické výstupy z publikace „Prehistorie rodu Homo“. Jedná se o unikátní publikaci, jejíž text vznikal bez mála 20 let. Český kulturní antropolog Václav Soukup v ní spojuje poznatky hned několika disciplín, ale především mimořádně bohaté množství obrazového materiálu včetně map. Na publikaci se tak autorsky podíleli také tuzemští a zahraniční představitelé dalších profesí: malíři, grafici, fotografové a – kartograf. Ačkoliv je publikace v českém jazyce, právě díky bohatému obrazovému materiálu se s ní jistě rádi seznámí i ti, co zrovna českému jazyku nevládnou. Pozitivní je, že se blízké budoucnosti chystá anglická mutace této publikace. Právě vysoký počet spoluautorů si žádal určité stylové sjednocení, které by z knihy, která má přes tisíc stran, tvořilo kompaktní celek. Požadavek autora knihy tak zněl: vytvořit pokud možno přesné, ale stylově neotřelé mapy evokující olejomalby. Právě olejomalby jsou totiž využity v rámci rekonstrukcí jednotlivých etap vývoje člověka včetně jeho činností a prostředí, které ho obklopovalo. Základ map vznikl v rámci produktu ArcGIS for Desktop včetně přesné lokalizace archeologických lokalit na základě leteckých snímků, dostupných topografických map a souřadnic GPS. V rámci geodatabase bylo využito dat z volně dostupných referenčních datových vrstev Natural Earth (především vodní toky, pevnina, sídla). Stará pevnina z období glaciálů byla vytvořena na podkladě starších analogových map. Podkladem mapy je barevně upravený digital terrain model (DTM). Následně byl právě DTM (oceánské dno a pevnina) převeden do rastrové podoby a graficky upraven pomocí výtvarných technik v programu Adobe Photoshop. Vektorová data včetně popisu objektů byla dále upravena v programu CorelDRAW. Finalizace map byla provedena v programu Adobe InDesign.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací