Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska

Časopis / Konference: Sociologický časopis
Autoři: Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha, Zuzana Pavlasová
Rok: 2015
Číslo: 4
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 607–636
Klíčová slova: základní školství, venkov, marketizace, spádové území, Česko, Turnovsko
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/90f7995c570a088aa12b584aca69b50c1480e897_15-4-03Kucerova17.indd.pdf
Abstrakt: Článek se zabývá vybranými otázkami poskytování a dostupnosti základního vzdělávání ve venkovských neexponovaných oblastech. Problematiku nahlíží z pozice, že i veřejné školství je řadou okolností nuceno řídit se podle některých principů volného trhu (např. boje o zákazníka), ačkoli jeho jednání je v tomto směru zároveň značně omezené. Cílem článku je analyzovat trh se základním vzděláváním v modelovém regionu obvodu s rozšířenou působností Turnov s ohledem na charakter dojížďkových areálů zejména venkovských škol a jejich chování na lokálním trhu. V obecné části článek diskutuje úskalí marketizace školství a omezení školské instituce v tržním prostředí. Následně zaměřuje pozornost na zvolený modelový region a představuje metodiku výzkumu. V první fázi výzkumu je analyzováno prostorové rozmístění škol ve sledovaném regionu a jejich územní působnost prostřednictvím dojížďkových areálů. Ty jsou vymezeny a kartograficky vizualizovány s pomocí statistických údajů a výpovědí místních aktrérů. Na základě odlišných znaků svých spádových území a různé pozice vůči centru regionu jsou ve druhé fázi zvoleny čtyři obce s malou venkovskou školou. V nich jsou provedeny hloubkové rozhovory s řediteli škol, zřizovateli a vybranými rodiči za účelem vyšetření strategií, jimiž mohou školy posilovat svoji pozici na trhu.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací