Diskuse o kartografické produkci pro školy I

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Jan Kopp, Jan Ptáček, Eva Semotanová
Rok: 2015
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 20–21
Klíčová slova: školní kartografická produkce, diskuze, Česko
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Příspěvek seznamuje čtenáře s dosavadními výsledky dlouhodobé diskuze věnované školní kartografické produkci v Česku, jejímiž tématy jsou především školní atlasy, nástěnné mapy a moderní kartografické pomůcky ve výuce. Do diskuze se zapojilo několik odborníků, kteří v ní nabídli svůj pohled na problém, dále pak učitelé zeměpisu základních a středních škol. V první části článku je prostor věnován odborníkům v rámci kartografické produkce pro školy, v druhé pak učitelům.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací