Uplatnění GIS v kulturně-antropologickém výzkumu: lokalita Yawan (PNG)

Časopis / Konference: 24. konference GIS Esri v Česku
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Soukup
Rok: 2015
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt / only abstract
Klíčová slova: GIS, mapování, kulturní antropologie, Papua-Nová Guinea
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Autoři v příspěvku představí první výstupy pilotního projektu, který se uskutečnil v dubnu až červnu 2015 v komunitě Nungon v lokalitě Yawan (provincie Morobe, Papua-Nová Guinea). Vzhledem k tomu, že se lokalita Yawan nachází v horském pásmu Saruwaged Range, relativně daleko od větších sídel, nebyla dostupná prakticky žádná aktuální prostorová data velkého měřítka a veškeré mapování bylo nutné provést v kombinaci lokálního souřadnicového systému s připojením na WGS-84 prostřednictvím GPS. V rámci terénního výzkumu tak bylo kromě metod kulturní antropologie využito terestrických a GPS metod pořizování prostorových dat. Kontrola kvality dat byla prováděna přímo v mapované lokalitě pomocí mobilní GIS aplikace, následné zpracování, analýza a vizualizace dat probíhají v ArcGIS for Desktop po návratu do Česka.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací