GIS from the perspective of cartography

Journal / Conference: Selected functions of GIS (CITT Praha)
Authors: P. Štych et al.
Year: 2008
Number:
Category of Publication: Textbook / School Text
Pages, web: s. 135-165
Keywords:
RIV:
Link to full version:
Abstract: Učební text určeny pro studenty 1. a 2. ročníku oboru Geografie a Kartografie na PřF UK, dále pak pro účastníky kurzů pořadaných v rámci projektu CITT Praha (viz další projekty). Úvod kapitoly: Připustíme-li, že kartografie je zahrnuta v celém geoinformačním procesu právě v podobě výstupních funkcí GIS, pak by obsahem této kapitoly měla být především vizualizace dat a vytváření mapových výstupů. Potřeba prezentace, tedy i vizualizace toho, co uživatel v GIS vytvoří, je prostě nevyhnutelná. Bohužel se GIS stejně jako ostatní produkty informačních technologií dostaly do rukou lidí, kteří nemají ani potřebné základy kartografie. Jestliže se v minulých stoletích upustilo od kresebné tvorby kartografických děl, pak přelom 20. a 21. století je dobou odklonu od analogové tvorby kartografických děl. S tím souvisí všechny klady i zápory. Na jedné straně se tím nesmírně zjednodušil, zefektivnil (počet zaměstnanců firem lze snížit) a zrychlil proces tvorby, na straně druhé každý univerzální nástroj (a tím je i GIS) vnucuje svému uživateli tzv. defaultní nastavení, které nemusí vždy splňovat a dokonce nesplňuje kritéria příslušného účelu kartografického díla. V nápovědě se uživatel dozví postupy (aneb co dělá jaké tlačítko a v jakém pořadí je třeba tlačítka stisknout), v odborných časopisech tvůrců a distributorů zase spíše čteme, jaké nové funkce aplikace obsahuje. My chceme ovšem více, my chceme spojit základy kartografie a její pravidla s nástrojem, kterým bezesporu GIS je.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications