Antropologie >> Další projekty

Jedním z projektů, které sice nebyly oficiálně podpořeny žádnou grantovou agenturou, ovšem přinesly řadu zajímavých a využitelných výsledků, je Komparace mentálních map a mapových stylů příslušníků různých kulturních skupin (Česko, západní Evropa, Papua-Nová Guinea). Tento projekt byl realizován v rámci diplomové práce na FF UK v Praze.

Dílčí výsledky byly prezentovány v rámci mezinárodní kartografické konference v Drážďanech.

 

Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji / CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 / 2018 - 2022 / Spolupracovník