Kontakt

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

WWW: www.jackdaniel.cz, E-mail: jd(at)jackdaniel.cz


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie (www)
Odborný asistent a výzkumný pracovník

Adresa: České mládeže 8, CZ-400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 3141
Fax: +420 475 28 3563
E-maily: jd(at)jackdaniel.cz   -   jan.d.blaha(at)ujep.cz

Konzultace: během semestru viz web katedry geografie UJEP, během zkouškového období a prázdnin pouze po předchozí domluvě mailem
Místo: místnost 440 ve 4. patře hlavní budovy, od hlavního schodiště vlevo


České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky (www)
Výzkumný pracovník

Adresa: Thákurova 7, CZ-166 29 Praha 6
E-mail: jd(at)jackdaniel.cz


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (www)
Výzkumný pracovník

Adresa: Křížkovského 511/10, CZ-771 47 Olomouc
E-mail: jd(at)jackdaniel.cz


Skauti Evropy, z.s.
Junák – český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z.s. (www)

E-mail: jdg(at)email.cz