Scouting

Scouting is both a philosophy of life and a leisure activity. I joined the scout troop in my hometown Chotěbor on September 5, 1990 and since then I have let the idea of scouting influence me. I owe a lot to it. Life among the scouts taught me independence, a greater ability to understand the people around me, to listen to them and to bear their problems as well. Last but not least, it taught me team thinking, while being assertive. I don't know if it has taught me the ability to survive in nature, but in any case, scouting has helped me not to be dependent on the achievements of today. Obviously, I am not always successful in fulfilling the Scout Law, but the direction the Scout Lily points me in is the right one.
Above all, Scouting has taken away a lot of the time I could have spent in pubs and with a dawn hangover.

 

Junák - český skaut, z.s.

Od roku 1990 jsem členem organizace Junák, kde jsem vyrůstal jako člen družiny Tygrů 4. oddílu chotěbořského střediska Doubravka. Od roku 1996 jsem se podílel na přípravě programu, od roku 1998, kdy jsem složil vůdcovské zkoušky (jakousi skautskou maturitu) jsem se podílel na vedení oddílu a do roku 2005 spoluvedl zmíněný 4. oddíl. V roce 1999 jsem absolvoval Ekumenickou lesní školu, která mi ukázala další dimenzi života. V letech 2007–2011 jsem vedl chotěbořské středisko Doubravka. V současné době se podílím na vzdělávání dospělých činovníků.

 

Skauti Evropy, z.s. (czech organisation of FES)

V letech 2010–2015 jsem byl také členem organizace Asociace skautek a skautů Evropy, neboť mě oslovila myšlenka spojení křesťanství a skautingu, myšlenka evropského společenství a také podoba skautingu, která je mi blízká. Skauti Evropy totiž převzali původní podobu skautingu, jak jej v roce 1907 uvedl v život zakladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell (1857–1941). Počátky organizace FSE je třeba hledat v roce 1956, kdy se uskutečnilo setkání katolických skautů v Kolíně nad Rýnem a vzešly z něj základní myšlenkové teze.