Jižní oceán v mentálních mapách žáků

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Petr Meyer
Rok: 2016
Číslo: 3
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 14–16
Klíčová slova: mentální mapa, Jižní oceán, evaluace výuky, regionální geografie, GIS
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Čas od času dochází ke změnám v uspořádání států či jiných územních celků. Je pak úkolem učitele zeměpisu tyto změny s dostatečnou flexibilitou reflektovat a zahrnout do výuky. Vhodné je rovněž tyto poznatky u žáků ověřovat. To lze učinit buď pouze po seznámení se s novou informací a po jejím upevnění během výuky, nebo ověřit také dosavadní znalosti (prekoncepty) ve fázi evokace, tj. před upevněním nové informace. Porovnání žákovských výkonů v jednotlivých fázích osvojování znalosti pak umožňuje učiteli jednak sledovat, jak se žák zajímá o aktuální dění ve světě, jednak ověřit, jak žák informaci z výuky začlenil do své kognitivní mapy světa. Příspěvek nabízí kartografický pohled na vymezení Jižního oceánu v mentálních mapách žáků základní a střední školy a představuje způsob zachycení geografické vizuální informace v mapě.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací