Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí

Časopis / Konference: Historická sociologie: časopis pro historické sociální vědy
Autoři: Martin Soukup, Jan D. Bláha
Rok: 2017
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 55–72
Klíčová slova: historie, geografický prostor, genealogie, etnohistorie, Papua-Nová Guinea
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Předmětem studie je vliv vybraných historických událostí na prostorové chování lidí v komunitě etnické skupiny Nungon (provincie Morobe, Papua-Nová Guinea). Na základě rozboru archivních dokumentů a poznatků z terénního výzkumu, při němž se zjišťovaly genealogické vztahy a provádělo primární mapování prostoru, autoři tvrdí, že dvě historické události, konkrétně přestěhování jedné z vesnic na nové místo a náboženský konflikt, dosud silně vstupují do života zkoumané komunity a jejich vliv lze číst v geografickém prostoru. Cílem studie je demonstrovat inovativní metodologický postup, jenž umožňuje zkoumat, jak se do prostoru promítají sociální vztahy a historické události.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací