Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe

Časopis / Konference:
Autoři: P. Raška, P. Dostál, T. Siwek, T. Aubrechtová, J. D. Bláha, L. Jelen, M. Kopáček, L. Slavíková, M. Stehlíková
Rok: 2018
Číslo:
Druh publikace: Monografie
Stránky, web: 244 s.
Klíčová slova: povodňové riziko, Česko, společenská diskuze
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Zatímco v teoretické rovině výzkum cílil na obecné zákonitosti rozhodování jednotlivců a organizací (v širším smyslu formalizovaných a vnitřně strukturovaných uskupení) při zmírňování environmentálních rizik, empirická rovina byla z praktických důvodů zaměřena na příklad povodňových rizik, která (a) jsou ve střední Evropě nejzávažnější, (b) umožňují reprezentativní výzkum rozdílných aspektů společenské praxe při jejich zmírňování a (c) představují aktuální téma řešení, neboť v současnosti dochází k naplňování (a v souvislosti s tím i k odborným diskusím) směrnice Evropského parlamentu 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Cílem knihy bylo především přispět k systematizaci úsilí zaměřeného na poznání společenských procesů při zmírňování povodňových rizik na různých společenských úrovních (EU, stát, obce, komunity a jednotlivci). Ambicí bylo především nabídnout doplňující perspektivu k četnějším výzkumům zaměřeným na hydrologické a hydrotechnické analýzy povodňových rizik. Jsme totiž − v souladu s diskursem na mezinárodním poli − přesvědčeni, že pouze integrální pohled, v němž je dostatečně zastoupeno poznání motivací jednotlivců a organizací k přijetí a uskutečnění protipovodňových opatření, může nabídnout efektivní výsledky při zmírňování povodňových rizik. Dalším cílem knihy tak bylo představit rozdílné přístupy (mnohdy roztroušené v menších zahraničních studiích) širší čtenářské obci včetně profesionálů ve veřejné správě.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací