Makroregiony světa. Nová regionální geografie

Časopis / Konference:
Autoři: Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan D. Bláha
Rok: 2019
Číslo:
Druh publikace: Monografie
Stránky, web: 326 s.
Klíčová slova: regionální geografie, geografie světa, regionalizace, globální makroregiony
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Publikace usiluje o zlepšení regionálně geografických vědomostí cestou geografické syntézy. Jak u vysokoškolských studentů, tak u odborné veřejnosti představují právě tyto vědomosti bránu k porozumění tuzemským i světovým událostem. V současné době jsou k dispozici relativně kvalitní publikace o jednotlivých státech či světadílech a obrovské množství dat dostupných díky internetu. Přesto schází v Česku publikace, která by jednotným způsobem podala přehled o současném stavu globalizujícího se světa, cestou hodnocení světových makroregionů a v každém z nich několika "reprezentativních" států.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací