Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity

Časopis / Konference:
Autoři: Ivan Balák, Eduard Hofmann et al.
Rok: 2020
Číslo:
Druh publikace: Recenze knih
Stránky, web: 112 s.
Klíčová slova: atlas, Moravský kras, terénní výuka, didaktická pomůcka
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Atlas Moravský kras a okolí zahrnuje oblast, kterou pro svoje venkovní aktivity navštěvuje řada škol všech stupňů a typů nejen z Česka. Při výběru lokality bylo vycházeno z potřeb terénní výuky v rámci učitelského vzdělávání na PdF MU. Posláním Atlasu je vyvolat v jeho uživatelích touhu dozvědět se něco o tom, co utvářelo a utváří krajinu v Moravského krasu a jeho okolí. Samotný Atlas se skládá ze dvou částí. První tvoří tematicky orientované mapy v měřítkách 1 : 160000 a 1 : 400000. Jde o celkový přehled zvoleného území a popis jeho základních přírodních a kulturních charakteristik. Další část tvoří podrobné mapy měřítka 1 : 20 000, které obsahují obrovské množství dalších informací. Jeho hlavní úloha spočívá v tom, aby jeho uživatelé sami v terénu objevovali to, co si vybrali na základě jednotlivých mapových listů.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací