Krajiny barokních Čech

Časopis / Konference:
Autoři: Robert Šimůnek et al.
Rok: 2022
Číslo:
Druh publikace: Recenze knih
Stránky, web: 328 s.
Klíčová slova: baroko, krajina, Čechy, mapy
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://www.hiu.cas.cz/knihy/monografie/krajiny-baroknich-cech
Abstrakt: Kniha mapuje směry a možnosti studia barokních krajin a současně spektrum využitelných pramenů (text - obraz - mapa - terénní výzkum), jejich interpretační potenciál z hlediska historické geografie i kulturních dějin. Koncepce knihy, jejíž jednotlivé kapitoly kombinují mikro- a makropohled (sondy a jejich obecné interpretace), vychází z širšího rámce studia barokních krajin v Čechách (cca 1650–1800), nastíněného v úvodní stati.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací