Průmyslová minulost, kreativní budoucnost?

Časopis / Konference: Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří
Autoři: Vladan Hruška et al.
Rok: 2022
Číslo:
Druh publikace: Monografie
Stránky, web: 94 s.
Klíčová slova: průmyslové dědictví, Ústecký kraj, Podkrušnohoří
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Kniha Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří se snaží poukázat na bohatou průmyslovou minulost Ústeckého kraje, popř. silně urbanizované oblasti Podkrušnohoří městy Klášterec nad Ohří a Děčín. Autorský tým vedl Vladan Hruška z katedry geografie Přírodovědecké fakulty, který koordinoval tým dalších spoluautorů z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty umění a designu, Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací