Znázorňování skal v digitální kartografii

Časopis / Konference: Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-443-6)
Autoři: Jakub Lysák, Jan D. Bláha
Rok: 2008
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s. 176-182
Klíčová slova: vizualizace výškopisu, skalní útvary, digitální kartografie
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Znázorňování skalních útvarů na mapách patří tradičním problémům klasické kartografie. V oblasti digitální kartografie je tato problematika dosud do značné míry opomíjena. Příspěvek se zabývá možnostmi znázorňování skalních útvarů s využitím prostředků digitální kartografie s důrazem na topografické mapy velkých a středních měřítek. Popsány jsou na současných mapách používané postupy pro zachycení skal, jejich omezení a vztah k jejich tradiční reprezentaci z pohledu klasické kartografie. Na problém je nahlíženo též z pohledu dostupných geografických dat pro ČR, možnosti automatizace tvorby a estetiky a uživatelé vstřícnosti výsledného obrazu skalních útvarů.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací