Plány hřbitovů : Současný stav a možnosti uplatnění GIS

Časopis / Konference: Konference ESRI 2008
Autoři: Lukáš Vít, Jan D. Bláha
Rok: 2008
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web:
Klíčová slova: pohřebnictví, plán hřbitova, geodatabáze, GIS, předtisková příprava
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Poster je výstupem bakalářské práce a bere si za cíl zachytit hlavní myšlenky, v této práci obsažené. Hřbitov se dá v geografickém pojetí chápat jako specifická část krajiny, na níž platí určité zákonitosti a vztahy mezi objekty. Proto je názorné a vhodné zobrazit území hřbitova pomocí mapy, příp. plánu. V první části práce stručně shrnuje problematiku českého pohřebnictví, nepomíjí ani nastínění právního rámce. Problematice stávajících map (plánů) hřbitovů se věnuje následující část práce, v části praktické se autor snaží uplatnit znalosti nabyté při tvorbě vlastních tematických plánů Vinohradského hřbitova v Praze. Rozpracovány jsou rovněž možnosti využití programu ArcGIS pro správu hřbitova.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací