Mezikulturní výzkum využití mentálních map a vazba na mapovou stylistiku

Časopis / Konference: Aktivity v kartografii 2010
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2010
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s. 14-24
Klíčová slova: mentální mapa, mezikulturní výzkum, mapová stylistika, kulturní studie
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: V kartografických dílech lze rovněž identifikovat kulturní specifika. Tato specifika poměrně úzce souvisí s kartografickou stylistikou, tj. styly map. Tím se otevírají nejen možnosti pro kulturologickou analýzu kartografických děl, ale i pro celkovou analýzu kulturních rozdílů. Příspěvek naznačuje, jaké jsou možnosti analýzy mentálních map získaných od respondentů různých kultur k popisu kulturních rozdílů mapového jazyka či obsahu map.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací