Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map

Časopis / Konference: Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096)
Autoři: Kateřina Novotná, Jan D. Bláha
Rok: 2012
Číslo: 4
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 87–92+přílohy
Klíčová slova: hodnocení kartografických děl, turistické mapy, mentální mapy
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201204.pdf
Abstrakt: Cílem je představit aplikaci specifické metodiky hodnocení kartografických děl s využitím mentálních map uživatelů včetně samotných výsledků. Metodika byla testována na turistických mapách významných českých producentů kartografických děl s turistickou tematikou. Podkladem k hodnocení byly mentální mapy oslovených uživatelů, které vznikly na základě dotazníkového šetření (celkem 161 respondentů, 483 mentálních map), a to pro dvě území – Český Ráj a Krkonoše. Získaný materiál byl zpracován do podoby tzv. agregovaných mentálních map pro jednotlivé hodnocené turistické mapy a území. Na základě agregovaných mentálních map a s podporou multikriteriálního hodnocení byly následně stanoveny vlastní výsledky s konkrétními připomínkami a doporučeními k jednotlivým prvkům mapového obsahu.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací