Eva Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí

Časopis / Konference: Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419)
Autoři: Jan Bláha, Jakub Veverka
Rok: 2003
Číslo: 2
Druh publikace: Recenze
Stránky, web: s. 61-63
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Recenze se zabývá publikací známé historičky Evy Semotanové "Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí". Podrobně se věnuje a rozebírá jednotlivé kapitoly knihy, posuzuje polygrafické i obsahové zpracování, nicméně hned v úvodu upozorňuje, že se vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru publikace jedná pouze o pohled kartografů. Srovnává dílo s předchozími publikacemi podobného zaměření (Kuchař, 1958 a Boguszak a Císař, 1961). Naznačuje tak, že podobná publikace tu již několik desítek let chyběla a předvídá, že se tato publikace jistě stane pomocníkem jak historiků, tak kartografů se zájmem o staré mapy.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací