Návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Časopis / Konference: Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2006
Číslo: 5
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 92-97
Klíčová slova: hodnocení kartografických děl, uživatelská vstřícnost, estetika, kritéria hodnocení
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok200605.pdf
Abstrakt: Od té doby, co jsou prováděna hodnocení kartografických děl, naráží jejich autoři na problém, jak objektivizovat a konkretizovat tu jeho část, která se zabývá otázkou estetiky. Je nasnadě, že tento druh hodnocení je natolik specifickým fenoménem, že si zaslouží svůj vlastní postup. Příspěvek naznačuje možnosti, které takové hodnocení má, a navrhuje jeden z jeho možných postupů.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací