Geografické informační systémy II

Časopis / Konference:
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Dolejš
Rok: 2013
Číslo:
Druh publikace: Skripta – učební text
Stránky, web: 51 s.
Klíčová slova: GIS, geoprocessing, mapová algebra, interpolace prostorových dat, digitální model terénu, osnovy cvičení
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Tento kurz navazuje na kurz Geografické informační systémy I, rozšiřuje a prohlubuje znalosti a schopnosti studentů v oblasti GIS, zejména s ohledem na předpokládané základní zaměření bakalářské práce (především rozdělení na tři větve: fyzická, sociální geografie a geoinformatika). V průběhu kurzu budou studenti seznámeni s rozšiřujícími nástroji (extenzemi) pro analýzy prostorových dat v programovém prostředí ESRI ArcGIS. Výstupem kurzu je semestrální projekt, v rámci něhož student demonstruje získané poznatky a dovednosti z oblasti principů pokročilých analýz prostorových dat. Studenti si mohou také zapsat související předmět Geoinformatika.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací