Sociokulturní jev „kula“ v Melanésii

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Martin Soukup, Jan D. Bláha
Rok: 2014
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 26-27
Klíčová slova: Melanésie, kulturní geografie, kula, Bronislaw Malinowski, Reo Fortune
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Příspěvek čtenářům přibližuje obřadné směňování nazývané kula v Melanésii, u něhož se nabízí hned několik interpretací, a to jako systému sociální komunikace, systému soupeření o prestiž a systému recirkulace materiálních zdrojů. Představeny jsou zejména dva odlišné pohledy na kula: pohled Bronislawa Malinowského a Rea Fortuneho.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací