Adaptace rurální populace na změny v územní struktuře základního školství

Časopis / Konference: Adaptabilita a resilience: studie k integrujícím přístupům v geografickém výzkumu
Autoři: Silvie R. Kučerová
Rok: 2014
Číslo:
Druh publikace: Kapitola v monografii
Stránky, web: s. 103–128
Klíčová slova: základní školství, školská síť, venkov, komunita, geografie vzdělávání
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Kapitola se zabývá proměnami prostorové organizace základního školství a adaptabilitou obyvatel v klíčových etapách vývoje školské soustavy v Česku v průběhu 20. století do současnosti. Pozornost je zaměřena na venkovské oblasti. Cílem je identifikovat na jedné straně hlavní faktory, které narušují resilienci prostorové organizace školství a adaptabilitu rurální populace, a na druhé straně ty faktory, které resilienci a adaptabilitu posilují.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací