Možnosti měření obslužnosti základními školami na příkladu okresu Přerov

Časopis / Konference: Informace ČGS
Autoři: Silvie R Kučerová, Jan D. Bláha, Lenka Podmolíková
Rok: 2015
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 1–15
Klíčová slova: obslužnost školami, síť základních škol, spádové území, okres Přerov, Česko
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/downloads/2015/04/icgs012015_kucerova_podmolikova_blaha.pdf
Abstrakt: Cílem článku je prezentovat a zhodnotit několik metodických postupů, jak lze v území posuzovat obslužnost základními školami, včetně jejího kartografického vyjádření. Jako modelové území byl zvolen okres Přerov, v němž do současnosti přetrvává poměrně hustá síť základních škol, jak úplných devítiletých, tak zvláště neúplných venkovských škol. V článku je analyzována územní působnost a kapacita tamních škol s ohledem na jejich potenciál do budoucna. Je diskutováno a identifikováno několik hierarchických stupňů školských center.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací