Skauting

Skauting je jednak filozofií života, jednak volnočasovou aktivitou. Do skautského oddílu v mém rodném městě Chotěboři jsem vstoupil 5. září 1990 a od té doby nechal na sebe myšlenku skautingu působit. Vděčím mu za mnohé. Život mezi skauty mě naučil samostatnosti, větší schopnosti chápat lidi kolem sebe, naslouchat jim a nést i jejich problémy. V neposlední řadě mě naučil týmovému myšlení, přitom být asertivní. Nevím, zda mě naučil schopnosti přežít v přírodě, ale v každém případě mně skauting pomohl nebýt závislý na výdobytcích dnešní doby. Je zřejmé, že ne vždy se mi daří plnit skautský zákon, ale směr skautská lilie ukazuje správný.
Skauting mi vzal především spoustu času, který jsem mohl strávit v hospodách a s kocovinou za úsvitu.

 

Junák - český skaut, z.s.

Od roku 1990 jsem členem organizace Junák, kde jsem vyrůstal jako člen družiny Tygrů 4. oddílu chotěbořského střediska Doubravka. Od roku 1996 jsem se podílel na přípravě programu, od roku 1998, kdy jsem složil vůdcovské zkoušky (jakousi skautskou maturitu) jsem se podílel na vedení oddílu a do roku 2005 spoluvedl zmíněný 4. oddíl. V roce 1999 jsem absolvoval Ekumenickou lesní školu, která mi ukázala další dimenzi života. V letech 2007–2011 jsem vedl chotěbořské středisko Doubravka, jehož činnost stále zpovzdálí sleduji. V letech 2000 až 2010 jsem byl členem řady týmů vzdělávacích a zážitkových akcí Junáka s celostátní působností. Od roku 2020 jsem zapojen v rámci týmů vůdcovského kurzu Čtyři prameny a čekatelského kurzu Čtyři palice, které pořádá kraj Vysočina.

 

 

Skauti Evropy, z.s. (česká větev Federace evropského skautingu)

V letech 2010–2015 jsem byl také členem organizace Asociace skautek a skautů Evropy, neboť mě oslovila myšlenka spojení křesťanství a skautingu, myšlenka evropského společenství a také podoba skautingu, která je mi blízká. Skauti Evropy totiž převzali původní podobu skautingu, jak jej v roce 1907 uvedl v život zakladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell (1857–1941). Počátky organizace FSE je třeba hledat v roce 1956, kdy se uskutečnilo setkání katolických skautů v Kolíně nad Rýnem a vzešly z něj základní myšlenkové teze.