GA UK (2009-2011) >> Publikace

V rámci projektu "Mentální mapy: předmět a prostředek hodnocení" vznikne celá řada publikací (jak článků v odborných periodicích, tak příspěvků ve sbornících z kartografických konferencí).

Publikace budou seřazeny následovně: nejdříve články v periodicích, dále příspěvky ve sbornících z konferencí atd. Výše budou uvedeny novější publikace

Informace o publikaci budou uvedeny v pořadí:

1. název publikace / název časopisu, konference...
2. rok publikování (u časopisu číslo)
3. druh publikace (viz výše uvedené)
4. stránky v periodiku, sborníku
5. abstrakt / klíčová slova
6. u některých možnost stažení plného textu (ve formátu PDF)

Kapitola v monografii Nahoru

Článek v periodiku Nahoru

Příspěvek ve sborníku konference Nahoru