Mentální mapy > > Ukázky map

V rámci jednotlivých částí výzkumu byly oslovenými respondenty vytvořeny mentální mapy. V této sekci jsou k dispozici ukázky vzniklých mentálních map.

Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka / Mgr. Bc. Tereza Pastuchová-Nováková
V rámci bakalářské práce vznikly dva základní druhy map:
1)    mapy preferencí - do předpřipravené mapy žáci základních středních škol vyznačovali místa, kde by chtěli, resp. nechtěli bydlet, které místo v Česku jim je sympatické, resp. nesympatické apod.,
2)    mapy prostorového uspořádání a geografie Česka – do obrysu Česka (pouze státní hranice) stejní žáci umístili hlavní město Prahu a dále záreslili dle jejich soudu nejvýznamnější geografické objekty (sídla, komunikace, pohoří, vodní toky apod.).

 

Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map / Bc. Kateřina Novotná
V rámci bakalářské práce vzniklo velké množství mentálních map, které kreslili oslovení respondenti pro dvě různá území - území Českého Ráje a území Krkonoš. Jednalo se o mapy prostorového uspořádání a geografie uvedených území.

Hodnocení mentálních map v GIS / Mgr. Martina Kynčlová
V rámci diplomové práce vznikla řada druhů mentálních map, které autorka různými způsoby hodnotila:
1)    mapy tvarového uspořádání – úkolem je nakreslit tvar zadaného kontinentu, státu atd.,
2)    mapy prostorového uspořádání určitého území – úkolem je zakreslit prostorové uspořádání určitého území. Může se jednat o území menšího i většího rozsahu, tedy o mapu velkých i malých měřítek,
3)    mapy lokalizace geografických objektů – cílem je umístit co nejsprávněji jeden či více geografických objektů do obrysové mapy (provedeno na příkladu umísťování českých krajských měst),
4)    mapy cest – cílem je nakreslit cestu z místa A do místa B včetně všech důležitých mezilehlých orientačních prvků (stavby, křižovatky cest), důležité jsou i správně zakreslené proporce (vzdálenosti jednotlivých úseků cesty).

Kartografické hodnocení výuky regionální geografie / Mgr. Jan Hátle
V rámci diplomové práce autor pořídil sérii mentálních map Afriky a Asie z rukou žáků základní školy. Jednalo se o mapy prostorového uspořádání těchto dvou kontinentů a jejich geografického okolí (oceány...).