Estetika >> Konference

Na tomto místě jsou uvedeny konference, sympózia a další odborné akce, které souvisí především s interdisciplinárními aspekty celé problematiky estetiky v kartografii (jednak relace mezi vědou a umění, dále pak přímo relace mezi uměním a kartografií, případně aplikacemi estetiky v mimouměleckých estetických objektech).

U jednotlivých akcí je uveden:

1. název / doplňující informace nebo podtitul akce
2. čas a místo konání
3. účast hlavního řešitele projetu
4. odkaz na webové stránky akce (existují-li)

Nahoru 2015

EUROCARTO / ICA European Symposium on Cartography / 2015-11-10 - 2015-11-12 / Vienna / Poster / www: http://eurocarto.org/

27th International Cartographic Conference / Maps Connecting the World / 2015-08-24 - 2015-08-28 / Rio de Janeiro, Centro de Convenções SulAmérica / Ústní příspěvek / www: http://www.icc2015.org/

Nahoru 2014

CARTOCON 2014 / Map it, live it! / 2014-02-25 - 2014-02-28 / Olomouc / Ústní příspěvek / www: http://www.cartocon2014.org/

Nahoru 2013

20. kartografická konference / / 2013-09-05 - 2013-09-06 / Plzeň, hotel Golden Fish / Ústní příspěvek / www: http://www.gis.zcu.cz/kartografie/konference2013

Nahoru 2011

Fresh_Eye / Žijeme ve světě obrazů… / 2011-12-08 - 2011-12-08 / Praha (Studio Trafo) / Ústní příspěvek / www: http://vimeo.com/51158084

XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie / / 2011-11-30 - 2011-11-30 / Praha (NTM) / Ústní příspěvek / www: http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=4054

Nahoru 2008

Kartographien der Empfindung / Zwischen Emotion, Gefühl und Affekt in Kunst, Philosophie und Wissenschaft / 2008-11-14 - 2008-11-15 / Wien / Bez aktivní účasti / www: http://www.eop.at/datenbank/projekte/kartographienderempfindung/

Symposium Cartography and Art - Art and Cartography / Interdisciplinární setkání umělců a kartografů / 2008-01-31 - 2008-02-02 / Wien / Poster / www: http://cartography.tuwien.ac.at/artandcartography

Nahoru 2007

Krása, krajina, příroda / Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu pro / 2007-10-16 - 2007-10-17 / Praha (Ústav dějin umění AV ČR) / Bez aktivní účasti / www: http://estetika.ff.cuni.cz