>> Kreativita v kartografii

Tato sekce představuje projekt mapové kreativity studentů na Přírodovědecké fakultě UK vč. výsledných "kreativních map" vzniklých od roku 2007.

Základní cíle celého projektu

1.    hledat kreativní myšlení tvůrce mapy v podmínkách počítačem ovlivněné doby (individualita × uniformita strojového řešení),
2.    iniciovat a podpořit kreativní myšlení již v rámci vzdělávání kartografů, tj. na univerzitách,
3.    uvedených cílů dosáhnout pokud možno hmatatelnými výsledky v podobě map podporujících kreativitu (dále jen kreativní mapy).

Pozice a kontext projektu

1.    projekt probíhá v rámci dlouhodobé snahy o aplikaci poznatků estetiky a jí příbuzných vědních oborů v kartografii a kartografické tvorbě, v posledních letech začleněno do projektu „Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie“,
2.    projekt plně akceptuje hlavní cíle pracovní skupiny ICA Art & Cartography, tj. zkoumat umělecké prvky v kartografii, usnadnit a podporovat spolupráci mezi kartografy, kteří pracují s uměleckými aspekty kartografických děl a umělci, kteří produkují kartografické artefakty, dále rozvíjet teorii o umění a kartografii a kartografii a umění (Art & cartography 2008).

Samotný postup při realizaci

1.    zadání kreativních map předchází přednáška o možnostech kreativity v rámci dnešní kartografické tvorby,
2.    v zadání se objevují tři základní možnosti, z nichž si student může vybrat dle vlastní volby:
a)    vytvořit mapu, která bude využívat nějaký ze známých výtvarných stylů (např. symbolismus, realismus, impresionismus, expresionismus, pop art, geometrická abstrakce),
b)    vytvořit mapu, v níž bude uplatněna nějaká známá výtvarná technika nebo více takových technik (z malířských např. akvarel, olejomalba či tempera, z grafických a tiskových např. dřevoryt, suchá jehla či světlotisk, z moderních a dalších technik např. koláž či akryl),
c)    vytvořit mapu originálním způsobem (ať už mimořádně originální volbou tématu, nebo na originální materiál apod.,
3.    součástí výsledku je i doprovodný text, který osvětluje způsob vzniku, pojmenovává použité techniky či styl, motiv vzniku, případně postup vzniku,
4.    dále je studentům řečeno, že fantazii se sice meze nekladou, ovšem vytvořená mapa musí splňovat všechny základní požadavky kladené na kartografické dílo.

Výsledky a možnosti jejich hodnocení

Předpokládali jsme, že studenti z tří výše uvedených možností budou upřednostňovat tu nejvolnější variantu, tj. třetí možnost. Tato hypotéza se potvrdila (viz výsledky níže). Stejně tak se potvrdil předpoklad, že uplatnění malířských výtvarných technik a stylů bude mizivé.
Studenti odevzdávají své výsledky zhruba měsíc od zadání v rámci vyučovací hodiny.

Hodnocení probíhá během následujícího týdne, a to:
1.    verbálním výčtem a vyzdvižením pozitivních a negativních vlastností map,
2.    za pomoci kriteriálního hodnocení:
a)    nápad tematického zaměření mapy (0–2 body),
b)    kvalita vlastního zpracování mapy (0–2 body),
c)    použitá technika či styl (0–2 body),
d)    přítomnost inovativních prvků v mapě či ve způsobu zpracování, originalita (0–2 body),
e)    dodržení kartografických zásad a dodání doprovodného textu (0–2 body).

Následuje popis dosud vzniklých kreativních map
Více informací o projektu je v publikaci Students’ thematic maps as a result of creativity in cartography (pouze v angličtině)

 

Kreativní mapy (rok): 2007 - 2008 - 2009 

Poznámka: v souvislosti se zrušením služby picasa.google v roce 2016 přestaly být funkční odkazy na ukázky map z jednotlivých níže uvedených položek. Přístup k ukázkám je však možný na Google disku.


Nahoru 2009

01/2009 / Hudební festivaly / Pavlína Niklová / 2009 / tisk, kresba fixem a pastelem,

02/2009 / Hvězdárny a planetária v České republice v roce 2008 / Šárka Růžičková / 2009 / barvy na textil, vyšívání korálky, textil

03/2009 / Kam na další…? v Červeném Kostelci / Marek Fiala / 2009 / pastel, fix, pivní tácek, Idea: mapa rozmístění jednotlivých značek piva v hospodách

04/2009 / Kanoistika na Ploučnici / Kateřina ŠEDIVÁ / 2009 / tuš, dřevěné pádlo

05/2009 / Mapa Středočeského kraje / Renáta Suchá / 2009 / kreslení, lepení, pálení, koberec, papír

06/2009 / Pirátský poklad / Anna LANGOVÁ / 2009 / koláž, tvorba pro děti a mládež, láhev, papír

07/2009 / HIV Infekce v České republice / Helena Kalfusová / 2009 / injekční stříkačka, průhledná folie

08/2009 / AUSTRÁLIE / Anežka ADAMCOVÁ / 2009 / perokresba kombinovaná s akvarelem, papír

09/2009 / GEOPOLY / Jan TUMAJER / 2009 / idea: stolní hra , papír

10/2009 / KRAJE ČR / Vojtěch Dvořák / 2009 / koláž, papír a obaly od výrobků

11/2009 / Zahrada mého dětství / Kristýna FALÁTKOVÁ / 2009 / kresba, koláž, papír

12/2009 / ADALAR – země Daoinů / Jan PULEC / 2009 / kresba, fikce a imaginace - fantasy, barevný papír

13/2009 / Pivovary v Pardubickém kraji / Lukáš ŠMÍDEK / 2009 / kresba, koláž, papír, pivní tácky

14/2009 / Moluky – Ostrovy koření / Martina JÍLKOVÁ / 2009 / koláž, textil, koření

15/2009 / Doubraken (Doubravka) / Pavel UTLER / 2009 / kresba - fix, barevné pastelky, dřevitý papír,

16/2009 / Svět zpráv a informací 26.11.2009 - skládačka / Adam EMMER / 2009 / asambláž, polystyren/novinový papír

17/2009 / ZATOPENÉ ÚSEKY METRA, povodně r. 2002 / Pavel MOŠNA / 2009 / koláž, papír, plast, voda

18/2009 / DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ČR / Vojtěch TRYZNA / 2009 / dřevořezba, dřevo

19/2009 / Orbis Salamandraru / Anna Kodríková / 2009 / tempera, papír

20/2009 / NBA / Matúš KEPIČ / 2009 / papír, špejle

21/2009 / GOLF LINKS / Ilona SVAČINOVÁ / 2009 / modelování, modurit, barevný papír

22/2009 / Spolková republika Německo - puzzle / Tereza HÖNIGOVÁ / 2009 / tempera, papír

23/2009 / České krávy: ,,Pijte mléko od nás !“ / Pavlína KUBŮ / 2009 / koláž na krabici, papír, krabice od mléka

24/2009 / Zemědělství ve vybraných státech USA, r. 2007 / Kateřina FRAINDOVÁ / 2009 / řezba, dřevo

25/2009 / Albertov mýma očima / Petra Kolešová / 2009 / pastelky, papír

26/2009 / Galapágy / Petra BABČANÍKOVÁ / 2009 / modelování, koláž, mapa pro děti, karton, barevné papíry, obrázky

27/2009 / Erotic City v Praze / Zsolt PARAJ / 2009 / mozaika, papír

28/2009 / CHRÁNĚNÉ OBLASTI ČESKÉ REPUBLIKY / Roman Hošek / 2009 / vypalování , dřevo

29/2009 / Distribuce žárovek v Kolíně / Michal HORÁČEK / 2009 / abstrakce, fix, lak, žárovka

30/2009 / Administrativní členění České republiky / Petra VLČKOVÁ / 2009 / vyšívání, papír, bavlnky různých odstínů

31/2009 / AFRIKA, politická mapa na puzzle / Karin KOŠÍKOVÁ / 2009 / pastelky, papír, karton

32/2009 / Lampionový průvod na území ČR 17. 11. 2009 / Alena PROCHÁZKOVÁ / 2009 / počítačová grafika, papír

33/2009 / EVROPSKÉ ZEMĚ – Politická mapa / Matěj SOUKUP / 2009 / počítačová grafika, geometrická abstrakce, papír

34/2009 / Cesta kolem světa / Šárka TÁBORSKÁ / 2009 / toaletní papír

35/2009 / France metropolitaine / Vojtěch VALTR / 2009 / koláž,

36/2009 / New Earth / Jonáš ČASTULÍK / 2009 / počítačová grafika v CorelDRAW, papír

37/2009 / Administrativní členění, vodstvo a nadmořská výška / Hana KUCHOVÁ - BREBURDOVÁ / 2009 / malování na sklo, barvy na sklo

38/2009 / Typy podlah / Kryštof MARYŠKO / 2009 / koláž, dřevo, koberec, dlažba

39/2009 / Povodí Ratibořky / Petra ŠÍPKOVÁ / 2009 / vyšívání, textil

40/2009 / Adventní trhy v Čechách v roce 2009 / Michaela DOLEJŠOVÁ / 2009 / dekorace, medový perník

41/2009 / Spotřeba vody v krajích ČR v roce 2008 / Eva ČECHOVÁ / 2009 / keramický hrneček

42/2009 / Středočeský kraj / Stanislav RATAJ / 2009 / papírové modelování a lepení, papír

43/2009 / MOJE PRAVÁ RUKA / Tomáš BURDYCH / 2009 / akvarel, papír, fix

44/2009 / Menzy UK v Praze / Lucie RATAJOVÁ / 2009 / barvy na sklo, keramika

45/2009 / PTOLEMAIOVA MAPA SEVERNÍ POLOKOULE / Dominika VLČKOVÁ / 2009 / papír, dřevo

46/2009 / Okresy České republiky / Kristýna SOUDKOVÁ / 2009 / koláž, dadaismus, papír

47/2009 / STŘEDOZEM / Jan STACHURA / 2009 / počítačová grafika, pastel, papír

48/2009 / Kontinenty jižní polokoule / Tereza STEKLÁ / 2009 / dírkování, hedvábný papír, karton

49/2009 / Životní rozhodnutí na příkladu tureckého exportu / Filip ŠANC / 2009 / kresba tužkou, papír

50/2009 / Zážitková republika / Kateřina RAKOVÁ / 2009 / koláž, papír

51/2009 / Afrika – Slepá politická mapa / Tereza Šmejkalová / 2009 / malování na sklo, sklo, barvy na sklo (slupovací)

52/2009 / Fotbalová Francie / Daniel ZUB / 2009 / počítačová grafika, papír

53/2009 / Afrika / Aneta MLČOCHOVÁ / 2009 / akvarelové pastelky, tužka, akvarelový papír

54/2009 / DŮLEŽITÉ HLAVY EVROPY / Alena DUTKOVÁ / 2009 / koláž, papír

55/2009 / LE TOUR DE BIÈRE / Jiří MATYÁŠ / 2009 / počítačová grafika, mentální mapa,

56/2009 / Pražské tramvaje / Antonín KEPRTA / 2009 / koláž, dýha, korálky, filc, papír

57/2009 / Pivní mapa města Vimperk / Radek Žďánský / 2009 / papír, pivní podtácky

58/2009 / Kraje České republiky / Lenka SVOBODOVÁ / 2009 / mozaika, skleněné korálky

59/2009 / Výhled ze skal Koukalek / Jakub ŠIROKÝ / 2009 / tempera, impresionismus, papír

60/2009 / Největší a nejmenší sídla v ČR / Lukáš MAREK / 2009 / zápalky, papír

61/2009 / Sklářský průmysl / Edita TURKOVÁ / 2009 / malování na sklo, zrcadlo, barvy na sklo, lihové fixy

62/2009 / Praha / Martin ŠTUMPA / 2009 / geometrická abstrakce, plast

63/2009 / Globus / Petra Fialová / 2009 / malování na tělo, pokožka, plavecká čepice

64/2009 / Cukrovka / Jan KORBEL / 2009 / zdobení polevou, koláč

65/2009 / Panorama Broumovského výběžku / Šárka Zákravská / 2009 / vypalování , dřevo

66/2009 / Tajemství jednookého muže / Ondřej POP / 2009 / tuš, papír

67/2009 / Kraje ČR / Veronika MACHÁČKOVÁ / 2009 / mozaika, potraviny

68/2009 / Výroba knoflíků v ČR k roku 2009 / Kristýna LIHANOVÁ / 2009 / vyšívání, textil, knoflíky

69/2009 / Rum - Kde jsme všude pili / Tomáš KYSILKA / 2009 / papír, láhev od rumu

70/2009 / AUSTRÁLIE / Michaela Sladová / 2009 / počítačová grafika v CorelDRAW, pop art, fotopapír

71/2009 / Afrika v modelíně / Luboš Mrkva / 2009 / modelování, modelína

72/2009 / Metro v Praze / Natálie MOHORITOVÁ / 2009 / malování potravinářskými barvami, metro desert

73/2009 / Okruh Českou republikou (stolní hra) / Tomáš HAVRLANT / 2009 / počítačová grafika, barevný papír

74/2009 / Mapa vybraných pivovarů ČR a počet druhů piv vařených v jednotlivých okresech / Kateřina ŠŤOVÍČKOVÁ / 2009 / koláž, papír, pivní víčka

75/2009 / Když se řekne... / Barbora ŠACHOVÁ / 2009 / písmo, foukací fixy, stínidlo lustru

76/2009 / Cesta za diplomem / Lukáš MERTA / 2009 / pastel, imaginace, papír

77/2009 / Hlavní zemědělské oblasti v ČR / Klára Krbcová / 2009 / kresba na hedvábí, hedvábí

78/2009 / Pizza České republiky / Radek TOMÁŠEK / 2009 / pečení, pizza, potraviny

79/2009 / New York - Manhattan / Luboš Fendrych / 2009 / koláž, pop art, papír

80/2009 / Divadla v srdci Prahy / Veronika MACKOVÁ / 2009 / malba anilinovými barvami, abstrakce, papír

81/2009 / Sněžka / Jan JIRÁSKA / 2009 / akryl, fauvismus, sololit

82/2009 / Hospody se Staropramenem / Michal KUSÁK / 2009 / pastelky, pivní tácky

83/2009 / Zeměplocha / Tomáš POKORNÝ / 2009 / fantasy, marcipán, čokoláda, lázeňské oplatky

84/2009 / Za krásami Prahy snadno a rychle / Jana MINÁŘOVÁ / 2009 / koláž, tuš, pauzovací papír, papír

85/2009 / Skládačka / Tereza RASCHOVÁ / 2009 / papír

86/2009 / ODHALENÁ PERVITINOVÁ DOUPATA V ČR v roce 2009 / Adam ZDOBINSKÝ / 2009 / kresba na perník, perník, čokoláda, cukrová poleva

87/2009 / Mapa zpoplatněných silnic a dálnic v ČR / Martina Bartošová / 2009 / pastelky, modelování, papír

88/2009 / Sídliště Klecany / Michal Kapusta / 2009 / pájení, elektro-součástky, ecuplexová deska, dráty

89/2009 / Vinotéky v Praze / Petr DUŠEK / 2009 / vinná láhev

90/2009 / Santa vs. Ježíšek / Martin Hasa / 2009 / modelování, papírová krabice

91/2009 / Kraje v ČR / Zuzana Friedlová / 2009 / vysypávání, koření, papír

92/2009 / Závod v orientačním běhu / Petr ŠPICAR / 2009 / koláž, papír

Nahoru 2008

01/2008 / Cukrárny a kavárny v Praze / Magdaléna Kašková / 2008 / upečený dort

02/2008 / Perníkárny v ČR / Martina Lískovcová / 2008 / perník, lentilky

03/2008 / Veřejná WC v Praze / Alžběta Rejtmajerová / 2008 / kryt toalety, polyetylen, fix

04/2008 / Bavlna / Hana Pehočová / 2008 / bělení savem, fix, téměř 100% bavlna

05/2008 / Kraje České republiky / Klára Šenkyříková / 2008 / vyšívání, tričko bez rukávů

06/2008 / Vlajky evropských států / Gabriela Leipertová / 2008 / kresba pastelkou, polystyren, papír, špejle

07/2008 / Hustota zalesnění v ČR v roce 2001 / Anna Procházková / 2008 / papír, korálky ze dřeva

08/2008 / Poézia do vrecka: na Slovensku od klasicizmu po súčastnosť / Štefan Poništiak / 2008 / pastel, kniha, přebal na knize

09/2008 / Hrady Západních Čech / Marta Škardová / 2008 / tempera, fix, dřevěná dýha

10/2008 / Stavy prasat v ČR v roce 2007 / Lenka Hladíková / 2008 / pastel, papír ve tvaru prasátka

11/2008 / Dejvická (stanice metra A) / Ondřej Václavek / 2008 / koláž, co bylo k dispozici

12/2008 / Zlý sen pana Klause / Jan Roháč / 2008 / koláž, papír a zápalka

13/2008 / Znaky a vlajky městských částí Prahy v roce 2006 / Alena Rodová / 2008 / nalepené znaky => 3D,

14/2008 / Galerie Praha 2008 / Kateřina Novotná / 2008 / barvy na zeď, karton

15/2008 / Atraktivita ženské tváře / Jiří Valeš / 2008 / tvář jako topografická plocha

16/2008 / Tak tady jsem taky byla :-) / Hana Pevná / 2008 / barvy na textil, tričko s krátkými rukávy

17/2008 / Divy světa v Jižní Americe / Lenka Danková / 2008 / akvarel, pastel,

18/2008 / Mikroregion Úpa / Lucie Červená / 2008 / koláž, papír a výstřižky z tisku

19/2008 / Účast na XXIX.LOH v Pekingu v roce 2008 / Michaela Šákrová / 2008 / koláž,

20/2008 / Na cestě po Maroku (únor 2008) / Blanka Pechačová / 2008 / koláž, přírodniny z Maroka: kámen, písek, škeble

21/2008 / „JEDNA MAPA VYDÁ ZA DESÍTKY KNIH“ / Michaela Malá / 2008 / Idea: všechny objekty a jevy jsou v mapě jen ve formě popisu

22/2008 / Ptolemaiovo zobrazení / Petra Bromová / 2008 / barvy na hedvábí, kravata

23/2008 / Počet copycenter uvedených v seznamu firem a institucí v ČR / Markéta Koropecká / 2008 / Idea: 1 papír v balíku, který tvoří kart. znak = 10 copycenter

24/2008 / Kraje ČR a jejich vexilologie / Filip Hájek / 2008 / koláž, modelářský materiál a dentistický materiál, provázek

25/2008 / Spotřeba vody v ČR v domácnostech v roce 2006 / Romana Musilová / 2008 / PET nádoba na vodu (5 litrů)

26/2008 / Typy venkovských chalup na Ukrajině / Dzmitry Kozhukh / 2008 / koláž, gramofonová deska

27/2008 / Využití půdy v obci Psárov v roce 2000 / Barbora Havlíčková / 2008 / barvy na sklo, poletylen a papír

28/2008 / Restaurace McDonald´s v Praze v roce 2008 / Marie Sixtová / 2008 / nádobka na jídlo

29/2008 / Město Krnov / Petra Pitelková / 2008 / koláž, papír a výstřižky z tisku

30/2008 / Vybrané minerální vody ČR v roce 2007 / Šárka Kunová / 2008 / PET láhev (1,5 litru)

31/2008 / Mapa Egypta pro děti / Lenka Uvízlová / 2008 / Idea: mapa jako dětská hračka ve tvaru pyramidy

32/2008 / Policie České republiky: obvodní oddělení v jihočeském kraji v roce 2009 / Ondřej Skolek / 2008 / Idea: mapa ve tvaru znaku Policie ČR

33/2008 / Štoly Českého krasu / Anežka Paločková / 2008 / tisk, fix, papír a pauzovací papír

34/2008 / San Siro: rozmístění sedadel podle ceny vstupenky / Jaroslav Skoumal / 2008 / pastel, tužka,

35/2008 / Egypt / Martina Seidlová / 2008 / pastel, fix, koláž, fotografie,

36/2008 / Mladá Boleslav / Petra Beránková / 2008 / tuš, Idea: podoba starých map

37/2008 / Nejlevnější čerpací stanice (Natural 95) / Jana Kloučková / 2008 / pastel, obálka autoatlasu

38/2008 / Borůvky v Beskydech nad 1200 m n. m. v roce 2008 / Vladimíra Pavlicová / 2008 / pastel, Idea: zajímavý znakový klíč

39/2008 / Parlamentní volby a vláda / Martin Štros / 2008 / Idea: kartografické znázornění místa narození členů vlády Mirka Topolánka

Nahoru 2007

01/2007 / Politické rozdělení světa / Antonín Bačo / 2007 / koláž,

02/2007 / Černé moře: batymetrie / Lenka Horáčková / 2007 / pastel, Idea: atraktivní znakový klíč

03/2007 / Poslední ostrov / Eva Rosová / 2007 / pastel, Idea: mapa ala Tolkien

04/2007 / Putování údolím Vaserului: v pohoří Maramureš v Rumunsku v r. 2004 / Tereza Loskotová / 2007 / tuš, pastelem kolorovaná perokresba,

05/2007 / Británie: charakteristiky a zajímavosti / Michaela Kalkantová / 2007 / Idea: obrázky ve znakovém klíči

06/2007 / Rozložení studentů: Velká geologická posluchárna, 2. ročník / Michael Turek / 2007 / tempera,

07/2007 / Outdoorové sporty v České republice / Hana Beitlerová / 2007 / pastel, grafit,

08/2007 / Bavorov / Kristýna Huclová / 2007 / voskové tužky, tuš,

09/2007 / Kraj Sataroza / Petr Kuna / 2007 / pastel, Idea: fiktivní mapa, měřítko mapy ve dnech

10/2007 / Japonsko / Zuzana Cahlíková / 2007 / koláž,

11/2007 / Bydlyště studentů UBTV-Z v roce 2007 / Vít Kunc / 2007 / pastel, koláž, fotografie,

12/2007 / Mount Everest / Jakub Lysák / 2007 / křída,

13/2007 / Maloplošná chráněná území: v krajích České republiky v roce 2007 / Adéla Dlasková / 2007 / papír, plastelína, smrkové jehličí

14/2007 / Cesta kolem světa za 80 dní / Lenka Petříková / 2007 / Idea: znázornění světa jako válcové plochy

15/2007 / Klima / Helena Kaňková / 2007 / koláž,

16/2007 / Memento Karto 07 / Veronika Klečková / 2007 / koláž, kancelářské desky, nalepené kousky

17/2007 / Nevíte kde nakoupit? : obchodní centra v Praze / Marie Železná / 2007 / mapa na nákupní tašce