Mentální mapy >> Konference

Na tomto místě jsou uvedeny konference, sympózia a další odborné akce, které souvisí s řešenou problematikou mentálních map.

 

U jednotlivých akcí je uveden:

1. název / doplňující informace nebo podtitul akce
2. čas a místo konání
3. účast řešitelů projetu
4. odkaz na webové stránky akce (existují-li)

Nahoru 2015

27th International Cartographic Conference / Maps Connecting the World / 2015-08-24 - 2015-08-28 / Rio de Janeiro, Centro de Convenções SulAmérica / Ústní příspěvek / www: http://www.icc2015.org/

Nahoru 2014

Geografie v srdci Evropy / 23. sjezd České geografické společnosti / 2014-08-25 - 2014-08-28 / Praha / Ústní příspěvek

Nahoru 2013

26th Cartographic International Conference / / 2013-08-25 - 2013-08-30 / Dresden (International Congress Center) / Ústní příspěvek

Nahoru 2011

19. kartografická konference / Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška / 2011-09-08 - 2011-09-09 / Bratislava / Ústní příspěvek / www: http://www.19kk.svf.stuba.sk/

25th Cartographic International Conference / / 2011-07-03 - 2011-07-08 / Palais des Congrès - Paris / Ústní příspěvek / www: http://icaci.org/icc2011/

Interkulturní komunikace a multikulturní výchova / / 2011-04-11 - 2011-04-11 / Praha / Ústní příspěvek / www: http://kulturologie.cz/index.php?pid=1&rid=1&cid=715

Nahoru 2010

Aktivity v kartografii 2010 / Seminář KS SR a Geografického ústavu SAV / 2010-10-07 - / Bratislava / Ústní příspěvek / www: http://www.geoinformatika.sk/program-seminara-aktivity-v-kartografii-2010

22. sjezd ČGS / / 2010-08-31 - 2010-09-03 / Ostrava / Ústní příspěvek / www: http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/14_aktuality.html

4. kartografický den / Seminář o moderním pojetí tematického mapování v geoborech (Kartografie ve školství) / 2010-02-26 - / Olomouc / Ústní příspěvek

Nahoru 2009

Kognice 2009 / Konference o lidském myšlení / 2009-09-14 - 2009-09-15 / Hradec Králové / Ústní příspěvek / www: http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=pages&Page=page&IdDir=62&TPage=konference-2009