Studentské práce

Zde je uveden seznam nabízených témat kvalifikačních prací (bakalářských a magisterských = diplomových prací), stejně tak řešených a obhájených prací v rámci projektu. Vzhledem k tomu, že se týká všech členů týmu, doporučujeme se informovat u přílušného člena týmu.

V případě obhájených prací (status obhájená)obsahuje pole kromě jména řešitele a roku obhájení i abstrakt práce, v případě řešených prací (status řešená) jméno řešitele a kalendářní rok zadání.
Aktuální stav nabízených témat (vypsaná témata) je vhodné osobně konzultovat. Student(ka) může přijít i s vlastním tématem především s ohledem na zaměření projektu GeoVisInfo.

Nahoru Obhájená

Hospodářské mapy ve školních atlasech: srovnávací analýza a návrh řešení / Petr Trahorsch / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2016 / Obhájená