Other publications

Up Monograph

Detail

Macro-regions of the world. New regional geography / Monograph / / Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan D. Bláha / / 2019 / 326 s.

Detail

Flood risk mitigation as a social practice / Monograph / / P. Raška, P. Dostál, T. Siwek, T. Aubrechtová, J. D. Bláha, L. Jelen, M. Kopáček, L. Slavíková, M. Stehlíková / / 2018 / 244 s.

Detail

Selected Topics in Geographical Cartography / Monograph / / Jan D. Bláha / / 2017 / 160 s.

Detail

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst / Monograph / / Lenka Křížová, Jiří Martínek et al. / / 2017 / 226 s.

Detail

Conditions of Fieldwork / Monograph / / M. Soukup, J.D. Bláha, M. Konopíková, L. Moulis, P. Onderka, L. Škrabáková / / 2016 / 112 s.

Up Chapter in Book

Detail

Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks / Chapter in Book / Methodology and Methods of Research on Textbooks and Educational Media / S. R. Kučerová, K. Novotná, J. Hátle, J. D. Bláha / / 2014 / pp. 264–275

Detail

Adaptation of Rural Population to Changes in Spatial Distribution of Elementary Schools / Chapter in Book / Adaptability and resilience: study to the integrating approaches in the geographical research / Silvie R. Kučerová / / 2014 / s. 103–128

Detail

Case Study Areas; 6 chapters / Chapter in Book / Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World: Vol. VII / Bičík, I., Himiyama Y., Feranec, J., Štych, P. / / 2012 / pp. 13–48

Detail

Aesthetic Aspects of Early Maps / Chapter in Book / Advances in Cartography and GIScience. Vol.1, Selection from ICC 2011, Paris / Editor: Anne Ruas / / 2011 / pp. 53-71

Detail

Colours / Chapter in Book / Methods of Thematic Cartography - Visualization of Spatial Phenomenons / Vít Voženílek, Jaromír Kaňok a kol. / / 2011 / s. 76-93

Detail

Various Ways of Assessment of Cartographic Works / Chapter in Book / Cartography in Central and Eastern Europe / Editors: Georg Gartner, Felix Ortag / / 2010 / pp. 211-229

Up Textbook / School Text

Detail

Testy 18. ročníku Zeměpisné olympiády 2015/2016 / Textbook / School Text / / J. Bartoš, J.D. Bláha, V. Dumbrovská-Marianovská, J. Hátle, L. Hellebrandová, J. Jelen, S.R. Kučerová, M. Lepič, M. Šobr, L. Vejrostová / / 2017 / viii+318 s.

Detail

Testy 16. ročníku Zeměpisné olympiády 2013/2014 / Textbook / School Text / (only in Czech) / Jan D. Bláha, Jan Hátle, Libor Jelen, Jan Kabrda, Silvie R. Kučerová, Miroslav Šobr / / 2016 / vii+289 s.

Detail

Style And Structure of Final Thesis At the Department / Textbook / School Text / / Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Zuzana Pavlasová (napsáno pod jménem Jana Poláčková) / / 2013 / 61 s., přílohy, CD, průsvitky

Detail

Geografická kartografie / Textbook / School Text / / Jan D. Bláha / / 2013 / 74 s. + 28 s. příloh

Detail

Geografické informační systémy I / Textbook / School Text / / Jan D. Bláha / / 2013 / 42 s. + 6 s. příloh

Detail

Geografické informační systémy II / Textbook / School Text / / Jan D. Bláha, Martin Dolejš / / 2013 / 51 s.

Detail

GIS from the perspective of cartography / Textbook / School Text / Selected functions of GIS (CITT Praha) / P. Štych et al. / / 2008 / s. 135-165

Detail

Form and structure of such type of work at the department / Textbook / School Text / written under the name Jana Poláčková / / 2008 / 53 s. a průsvitky

Up Contribution in Conference Proceedings

Detail

Improving Visuals in Geography Textbooks – A Design-Based Research Study / Contribution in Conference Proceedings / Commission on Geographical Education International Conference (Québec, 3.–5.8. 2018) / Petr Knecht, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Analysis and Assessment of Visuals in Textbooks with a Geographical Content / Contribution in Conference Proceedings / IGU Regional Conference and Annual Meeting of the CAG (Québec, 6.–10. 8. 2018) / Jan D. Bláha, Petr Knecht, Petr Trahorsch / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Pupilʼs difficulties in performing problem-based learning tasks in geography: Results of the qualitative analysis / Contribution in Conference Proceedings / 25th Central European Conference on Useful Geography: Transfer from Research to Practice (Brno, 12.–13. 10. 2017) / Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha / / 2018 / 23–29

Detail

Improving Visuals in Geography Textbooks – A Design-Based Research Study / Contribution in Conference Proceedings / XXVI. Conference of Czech Association of Pedagogical Research (Zlín, 12.–14. 9. 2018) / Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková, Petr Knecht / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Improving Visuals in Geography Textbooks – Application of A Design-Based Research / Contribution in Conference Proceedings / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018 / Petr Knecht, Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu / Contribution in Conference Proceedings / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava / Petr Trahorsch, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Ethnohistory of Community Nungon, Papua New Guinea: Their Narrative of Past Events / Contribution in Conference Proceedings / 2018 AAA Annual Meeting / Martin Soukup, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Mapping emotions of natives in Yawan village in Saruwaged Range (Papua New Guinea) / Contribution in Conference Proceedings / 2018 AAA Annual Meeting / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Social perception of flood risk in maps – emotions or reality? / Contribution in Conference Proceedings / 28th ICC, workshop Maps and Emotions (Washington DC, 1.-2. 7. 2017) / Jan D. Bláha / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Usability of visual educational media on the example of economic maps in school atlases / Contribution in Conference Proceedings / Usability of visual educational media on the example of economic maps in school atlases / Jan D. Bláha, Petr Trahorsch, Silvie R. Kučerová / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Czech Historical Atlas (1918–2018) as an Example of Interdisciplinary Project / Contribution in Conference Proceedings / 28th International Cartographic Conference (Washington DC, 2.-7. 7. 2017) / Pavel Seemann, Jan D. Bláha, Jiří Cajthaml, Tomáš Janata / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Projekt Český historický atlas: rešerše a analýza dějepisných atlasů jako součást přípravy kartografického díla / only czech abstract / Contribution in Conference Proceedings / Historical Maps 2017 / Jan D. Bláha, Jitka Močičková / / 2017 / https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/historicke-mapy-2017.html

Detail

Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA / Contribution in Conference Proceedings / Aktivity v kartografii a kartografická konferencia 2016 / Jan D. Bláha, Pavel Seemann / / 2016 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The perception and delimitation of Central Europe in the mental maps of individuals from selected European countries / Contribution in Conference Proceedings / Central European Conference of Historical Geographers (08-09/2016) / Jan D. Bláha, Aleš Nováček / / 2016 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Influence of Colour on the Perception of Cartographic Visualizations / Contribution in Conference Proceedings / AIC2015 TOKYO - / Zbyněk Šterba, Jan D. Bláha / / 2015 / s. 533–538

Detail

The geographical regionalization using mental maps of individuals from selected European countries: example from Central Europe / Contribution in Conference Proceedings / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha, Jaroslav Pauš / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Creativity in cartography – practical examples of map design in the publication entitled Prehistory of the genus Homo / Contribution in Conference Proceedings / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Use of GIS in Cultural Anthropology Research: locality of Yawan (PNG) / Contribution in Conference Proceedings / 24th Conference GIS Esri in Czechia / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Use of Methods of Cartography and GIS Tools in Cultural Anthropology Research: Pilot Study in Localities Yawan and Toweth (Papua New Guinea) / Contribution in Conference Proceedings / EuroCarto / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2015 / s. 331–332 (rozšířený abstrakt)

Detail

Jak si Buttula dává Ovesnou kaši / Contribution in Conference Proceedings / Od Karlova mostu ke Gottwaldovu / Jan D. Bláha, Josef Dostál / / 2015 / pouze abstrakt

Detail

Genesis of cultural diversity and cultural unification of map styles on example of mental maps of individuals in selected cultures / Contribution in Conference Proceedings / 23. Conference of CGS Prague (25th-28th August 2014) / Jan D. Bláha / / 2014 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Cultural Aspects of Cartographic Creation: Use of Mental Maps in Cross-cultural Research / Contribution in Conference Proceedings / 26th ICC Dresden (August 25-30, 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / s. 1–15

Detail

Understanding Maps? Conception of cartography according Scottish cartographer J. S. Keates / Contribution in Conference Proceedings / 20th Czech cartographic conference (Plzeň 5th-6th September 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Influence of using Křovák projection on Czech GIS users / Contribution in Conference Proceedings / / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Manifestations of Culture in Early Maps (only abstract) / Contribution in Conference Proceedings / XV. International Conference of Historical Geographers / Jan D. Bláha / / 2012 /

Detail

Cartographic Research of Mental Maps at Charles University in Prague / Contribution in Conference Proceedings / 25th International Cartographic Conference in Paris / Jan Hátle, Tomáš Hudeček, Martina Kynčlová, Kateřina Novotná, Tereza Pastuchová-Nováková, Michaela Šákrová / / 2011 / http://www.icc2011.fr/

Detail

Cross-culture Research: Use of Mental Maps and Their Relation to Map Stylistics / Contribution in Conference Proceedings / Activities in cartography 2010 / Jan D. Bláha / / 2010 / s. 14-24

Detail

Students’ thematic maps as a result of creativity in cartography / Contribution in Conference Proceedings / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (poster and display) / et al. / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Various ways of assessment of cartographic works / Contribution in Conference Proceedings / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (oral presentation) / Jan D. Bláha / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Cartography Asssessment of Mental Maps / Contribution in Conference Proceedings / Kognice 2009 (Hradec Králové) / Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha / / 2009 / s.146-159; http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=pages&Page=page&IdDir=62&TPage=konference-2009

Detail

Aesthetic Aspects of Early Maps – Inspiration from Notes by Univ. Prof. Karel Kuchař / Contribution in Conference Proceedings / Historické mapy (Bratislava - září 2009) / Jan D. Bláha / / 2009 / s. 25-33

Detail

Mental maps as an aid for assessment of cartographic works / Contribution in Conference Proceedings / 18. kartografická konference Quo vadis, kartografie? (ústní příspěvek) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2009 / 1-

Detail

Creativity in current cartography / Contribution in Conference Proceedings / Cartography and art : art and cartography : ICA symposium (Vienna, Jan. 2008, poster) / Jan D. Bláha / / 2008 / http://cartography.tuwien.ac.at/artandcartography

Detail

Evaluation of Present-day Czech Road Books in User Field Research / Contribution in Conference Proceedings / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-367-5) / et al. / / 2008 / s. 81

Detail

Rock Representation in Digital Cartography / Contribution in Conference Proceedings / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-443-6) / Jakub Lysák, Jan D. Bláha / / 2008 / s. 176-182

Detail

Plans of Cemeteries: Current State and Possibilities of GIS Utilization / Contribution in Conference Proceedings / Konference ESRI 2008 / Lukáš Vít, Jan D. Bláha / / 2008 /

Detail

Vyjadřování výškových bodů a kót na mapách české i světové produkce / Contribution in Conference Proceedings / Sympozium GIS Ostrava 2007 / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2007 / s.

Detail

Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Contribution in Conference Proceedings / 17. Kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii (poster, ISBN 978-80-89060-11-5) / Jan D. Bláha / / 2007 / s. 24-30

Detail

Barva jako nosič kartografické informace / Contribution in Conference Proceedings / 21. sjezd ČGS v Českých Budějovicích / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 144

Detail

Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Contribution in Conference Proceedings / Aktivity v kartografii 2006 (Bratislava, ISSN 1336-5339) / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 35-47

Up Exhibition

Detail

Orbis Pictus (exhibition of Czech and foreign creation of school atlases) / Exhibition / Week of geography 2012 / Jan D. Bláha, Milan Dočekal, Ivan Farský / / 2012 /

Detail

Podoby současné kartografie : z tvorby studentů geografie a kartografie / Exhibition / Ikaros [online], ISSN 1212-5075 / Jan D. Bláha, Eva Novotná / 5 / 2008 / http://www.ikaros.cz/node/ 4732

Up Popularize Article

Detail

O měřítku na mapách / Popularize Article / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / 4 / 2008 / s. 10-11

Detail

Jak se zachycuje prostor a realita v mapě / Popularize Article / Roverský kmen (Praha, ISSN 1213-0664) / Jan D. Bláha / 2 / 2007 / s. 30-31

Detail

O legendě (nejen) tematických map / Popularize Article / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / 2 / 2007 / s. 10-11

Up Review

Detail

How amateurish summarize the history of cartography in Czechia / Review / Česká pozice / Jan D. Bláha / / 2018 / http://ceskapozice.lidovky.cz

Detail

Když se popularizace vědy stává odborným diletantstvím / Review / Čtenář: měsíčník pro knihovny / Jan D. Bláha / 8 / 2018 / 281

Detail

E. Semotanová, J. Cajthaml et al.: Academic atlas of Czech history / Review / Information of Czech Geographic Society / Jan D. Bláha, Zdeněk Kučera / 2 / 2014 / s. 36–46

Detail

Life in the middle of many spaces (REDER van Ch ed. 2012: Kartographisches Denken) / Review / Culturologia, The Journal of Culture / Jan D. Bláha / 1 / 2014 / s. 70

Detail

M. Ouředníček, J. Temelová, L. Pospíšilová (eds.): Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic / Review / Information of Czech Geographic Society / Jiří Anděl, Jan D. Bláha / 2 / 2012 / s. 35-38

Detail

J. Novotný et al.: Series of maps Discovering the world / Review / Information of Czech Geographic Society / Jan D. Bláha / 1 / 2011 / s. 41-44

Detail

Edice regionálních atlasů krajů České republiky / Review / Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419) / Jan Bláha / 2 / 2003 / s. 63-65

Detail

Eva Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí / Review / Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419) / Jan Bláha, Jakub Veverka / 2 / 2003 / s. 61-63

Up Specialized Map with Expert Content

Detail

Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku / Specialized Map with Expert Content / P3K Publisher / Zdeněk Kučera a kol. (Jan D. Bláha, Silvie Kučerová, Martina Hupková, Daniel Reeves) / / 2012 / 22 s. + mapa formátu A2

Up Map(s) in Publication

Detail

Anthropology: theories, concepts and figures / Map(s) in Publication / / Author: Martin Soukup / / 2018 / 773 s.

Detail

Cizinci mezi Papuánci: První kontakty na Nové Guineji / Map(s) in Publication / 11 maps / Author: Martin Soukup / / 2016 / 304 s.

Detail

Prehistory of the genus Homo / Map(s) in Publication / 19 maps of locations, 14 big maps, 6 adapted maps / Author: Václav Soukup / / 2015 / 1150 s.

Detail

The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind / Map(s) in Publication / 1 map / Eds. Barbora Putová and Václav Soukup / / 2015 / 350 s.

Detail

[Elements of cultural anthropology] / Map(s) in Publication / 19 illustrations, 2 maps / Author: Martin Soukup / / 2015 / 279 s.

Detail

Anthropology and Melanesia / Map(s) in Publication / ca. 60 maps / Author: Martin Soukup / / 2014 / 664 s.

Detail

Náboženství v ruské kultuře / Map(s) in Publication / 4 maps / Author: Hanuš Nykl / / 2014 / 372 s.

Detail

Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století / Map(s) in Publication / 6 maps / Author: Jan Eichler / / 2014 / 273 s.

Detail

Ideqqi: Pottery Made by Kabyle Women / Map(s) in Publication / Journal of Ethnology / Author: B. Půtová / 3 / 2013 / s. 159–168 (s. 159)

Detail

Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století / Map(s) in Publication / 8 maps / Author: Jan Eichler / / 2013 / 230 s.

Detail

Félicien Rops - enfant terrible dekadence / Map(s) in Publication / 5 maps / Author: Barbora Půtová / / 2013 / 272 s.

Detail

Exotic Charm of Cuisine of Malaysia / Map(s) in Publication / / Author: Jaroslav Olša / / 2013 / 144 p.

Detail

Nungon People of Uruwa: Drawings from Papua New Guinea / Map(s) in Publication / 2 maps / Authors: J. Hubeňáková, M. Soukup / / 2012 / 163 s. (s. 13-14)

Detail

Changes of the Family Life in Uruwa Valley, Papua New Guinea / Map(s) in Publication / Anhropologia Integra / Author: Martin Soukup / 2 / 2012 / s. 75–8 (s. 75)