Estetika >> Publikace

Především v rámci projektu "Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie" vznikla celá řada publikací (jak článků v odborných periodicích, tak příspěvků ve sbornících z kartografických konferencí).

Publikace jsou seřazeny od článků v periodicích přes příspěvky ve sbornících z konferencí až po výstavy kreativních map studentů. Výše jsou uvedeny novější publikace.

Informace o publikaci jsou uvedeny v pořadí:

1. název publikace / název časopisu, konference...
2. rok publikování (u časopisu číslo)
3. druh publikace (viz výše uvedené)
4. stránky v periodiku, sborníku
5. abstrakt / klíčová slova
6. u některých možnost stažení plného textu (ve formátu PDF)

Kapitola v monografii Nahoru

Článek v periodiku Nahoru

Příspěvek ve sborníku konference Nahoru

Výstava Nahoru