Estetika >> Studentské práce

V rámci projektu "Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie" byly v letech 2007- 2008 obhájeny jedna bakalářská a jedna magisterská práce. První z nich se věnovala testování metodiky kriteriálního a verbálního hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti, ta druhá hledání kompromisu mezi automatickým procesem tvorby map (uplatnění vyjadřovacích prostředků) a manuálním procesem, který zpravidla daleko více reflektuje přirozený a reálných vzhled znázornění objektů a jevů na mapách, a to na příkladu kresby skal na mapách.

V letech 2007 a 2008 byly zadány dvě bakalářské práce s cílem lépe porozumět kreativitě v kartografických dílech (příkladem se staly jednak mapy fantasy a fiktivních světů, dále pak mapy pro děti a mládež). Jedna bakalářská práce vychází z cílů pracovní skupiny ICA Art & Cartography s hledá spojení mezi uměním a kartografií na příkladu hledání uplatnění výtvarných technik a stylů v kartografických dílech.

Nahoru Obhájená

Kartografická díla pro děti a mládež: současný stav a možnosti uplatnění GIS / Marta Škardová / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Výtvarné styly a techniky v rámci kartografických produktů pro veřejnost / Antonín Bačo / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Plány Prahy: analýza současného stavu a návrh tematického znakového klíče / Jan Major / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Znázorňování skal v digitální kartografii a GIS / Jakub Lysák / Diplomová práce / 2008 / Obhájená

Analýza map sci-fi a fantasy světů a možnosti kartografie při jejich tvorbě (dokončeno-neobhajováno) / Jakub Hrubý / Bakalářská práce / 2007 / Obhájená

Hodnocení turistických map na českém trhu z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Lucie Hrstková / Bakalářská práce / 2007 / Obhájená