Geography >> Other research projects

In addition to basic research on aesthetics and user aspects of cartographic production, participation in various other projects. This part of presentations provides further details about them. (Now information only in Czech/German)

Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání / UJEP-SGS-2023-53-001-2 / 2023 - 2024 / Head of Research

Konceptualizace vybraných aspektů propojení a využití geografických a genealogických dat / UJEP-SGS-2023-53-004-2 / 2023 - 2024 / Co-Researcher

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace / NAKI III (MK ČR): DH23P03OVV030 / 2023 - 2027 / Co-Researcher

Participativní mapování jako nástroj vizualizace dynamiky regionů / UJEP-SGS-2022-53-001-3 / 2022 - 2024 / Co-Researcher

Diagnostika dětských pojetí vybraných geografických fenoménů u žáků primární a nižší sekundární školy / UJEP-SGS-2020-53-004-3 / 2020 - 2022 / Co-Researcher

Didaktika - Člověk a příroda A / OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) / 2017 - 2019 / Co-Researcher

Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí / UJEP-SGS-2017-43-009-3 / 2017 - 2019 / Co-Researcher

Český historický atlas / Czech Historical Atlas / NAKI II (MK ČR) / 2016 - 2020 / Co-Researcher

Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita / GAČR 16-02521S / 2016 - 2018 / Co-Researcher

Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace / Interní grantový projekt UJEP / 2015 - 2016 / Head of Research

Zeměpisná olympiáda / kartografické práce, lektor pro kartografii, příprava letního soustředění / 2013 - 2019 / Co-Researcher

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2013 / Co-Researcher

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2012 / Co-Researcher

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink / EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; CZ.1.07/2.4.00/31.00 / 2012 - 2014 / Co-Researcher

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2011 / Co-Researcher

InWest: Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí / Evropský fond pro regionální rozvoj: Cíl 3 / 2011 - 2014 / Co-Researcher

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2010 / Co-Researcher

Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit / GA UK č. 165110 / 2010 - 2012 / Co-Researcher

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni. / 2009 / Co-Researcher

Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd / Rozvojový projekt MŠMT pro rok 2008 / 2008 / Co-Researcher

Můj první atlásek / 00 / 2008 - 2009 / Co-Researcher

Přírodovědná gramotnost / JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / 2006 - 2008 / Co-Researcher

Akademie CITT - Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES / JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / 2006 - 2008 / Co-Researcher

Atlas krajiny České republiky / výzkumný projekt MŽP č.VaV/600/01/03 / 2003 / Co-Researcher

Školní atlas světa / kartografické dílo / 2003 - 2004 / Co-Researcher