Výuka >> Předměty

Níže jsou uvedeny předměty vyučované v současné době na Přírodovědecké fakultě UJEP. 

V záhlaví předmětu je uveden doporučený ročník studia:
1., 2. a 3. u bakalářských oborů,
1. a 2. u navazujících magisterských oborů.

Následuje obor studia, pro nějž je předmět primárně určen:
GSE (Geografie střední Evropy), Geo (Geografie), 2obor (dvouoborová Geografie), NMgr. (navazující magisterský obor Geografie)

Současně je uveden semestr, v němž je předmět vyučován
(ZS = zimní semestr, LS = letní semestr).

 

Geografická kartografie (PřF) / Základy kartografie (FŽP) / 1.; Geo, GSE, 2obor, AGI; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie a předmět pro studenty studijního programu Aplikovaná geoinformatika (FŽP). V zimním semestru jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí...

Interdiscisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě / LS / Výběrový / (0/2) /

Anotace: Předmětem kurzu jsou interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě. Pozornost je přitom zaměřena především na humanitní disciplíny (sociologie, psychologie a kulturní antropologie) a humanistickou perspektivu kartografie. Typické je, že je předmět každý rok zaměřen na řešení jiného aktuálního problému z okruhu interdisciplinarity kartografie (např. otázka...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...