Teach >> Lectures

Below you will find subjects recently guaranteed and taught (since 2010) at the Faculty of Science of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.

At the bottom optional subjects guaranteed until 2009 at the Faculty of Science of the Charles University (marked with the letter Z). Partial participation on teaching other subjects.

There is the recommended year of study for each subject: 1., 2. and 3rd for undergraduate study, 1st and 2nd for the first cycle of graduate programme.

Then the field of study primarily suitable for the subject: GSE (undergraduate study programme Geography of Middle Europe), Geo (undergraduate study programme Geography), 2obor (bi-specialization´s undergraduate study programme Geography), NMgr. (first cycel of graduate programme Geography)

At the same time the term when the subject is opened is stated (ZS = winter term, LS = summer term).

Details about the subjects are only in Czech.

Geografická kartografie (PřF) / Základy kartografie (FŽP) / 1.; Geo, GSE, 2obor, AGI; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie a předmět pro studenty studijního programu Aplikovaná geoinformatika (FŽP). V zimním semestru jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí...

Interdiscisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě / LS / Výběrový / (0/2) /

Anotace: Předmětem kurzu jsou interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě. Pozornost je přitom zaměřena především na humanitní disciplíny (sociologie, psychologie a kulturní antropologie) a humanistickou perspektivu kartografie. Typické je, že je předmět každý rok zaměřen na řešení jiného aktuálního problému z okruhu interdisciplinarity kartografie (např. otázka...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...