Geografie >> Další projekty a pomůcky pro ArcGIS

Kromě základního výzkumu, který byl nebo je věnován tématům:

1) estetika a mapy vč. uživatelských aspektů kartografické tvorby (GA UK 2006–2008),
2) mentální mapy (GA UK 2009–2011),
3) geografická vizuální informace ve vzdělávání (GA ČR 2016–2018),
4) kulturně-antropologický a geografický výzkum na Nové Guineji,

jsem byl či dosud jsem zapojen v různých dalších projektech. O těch pojednává tato část webové prezentace.

Kromě toho přikládám různé pomůcky do programu ArcGIS, které vznikly pro potřebu studentů a dalších zájemců a o něž mě kolegové z různých českých pracovišť, dke se pracuje s GIS prosili.
 

Pomůcky pro ArcGIS

Font písma s českými směrovkami pro program ArcGIS

Font písma ESRI Czech North (zazipovaný TTF ve formátu ZIP) využitelný pro české mapy, které obsahují směrovku. Po instalaci fontu do PC lze snadno všechny anglické směrovky nahradit za české.

Kartografická zobrazení pro území Česka, Evropy a světa pro program ArcGIS

Tvůrci map si občas lámou hlavu s tím, jaké nastavení použít pro mapu území Česka, Evropy či světa. K tomu se hodí parametry zobrazení v programu dostupných zobrazení (balík souborů formátu PRJ ve formátu ZIP), s nímž mám dobré zkušenosti.

30minutová zeměpisná síť pro území Česka

Ti, kdo pro mapu Česka nechtějí používat směrovku, mohou využít zeměpisné sítě (zazipovaný SHP ve formátu ZIP).

 

Další projekty

Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání / UJEP-SGS-2023-53-001-2 / 2023 - 2024 / Hlavní řešitel

Konceptualizace vybraných aspektů propojení a využití geografických a genealogických dat / UJEP-SGS-2023-53-004-2 / 2023 - 2024 / Spolupracovník

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace / NAKI III (MK ČR): DH23P03OVV030 / 2023 - 2027 / Spolupracovník

Participativní mapování jako nástroj vizualizace dynamiky regionů / UJEP-SGS-2022-53-001-3 / 2022 - 2024 / Spolupracovník

Diagnostika dětských pojetí vybraných geografických fenoménů u žáků primární a nižší sekundární školy / UJEP-SGS-2020-53-004-3 / 2020 - 2022 / Spolupracovník

Didaktika - Člověk a příroda A / OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) / 2017 - 2019 / Spolupracovník

Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí / UJEP-SGS-2017-43-009-3 / 2017 - 2019 / Spolupracovník

Český historický atlas / Czech Historical Atlas / NAKI II (MK ČR) / 2016 - 2020 / Spolupracovník

Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita / GAČR 16-02521S / 2016 - 2018 / Spolupracovník

Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace / Interní grantový projekt UJEP / 2015 - 2016 / Hlavní řešitel

Zeměpisná olympiáda / kartografické práce, lektor pro kartografii, příprava letního soustředění / 2013 - 2019 / Spolupracovník

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2013 / Spolupracovník

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2012 / Spolupracovník

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink / EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; CZ.1.07/2.4.00/31.00 / 2012 - 2014 / Spolupracovník

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2011 / Spolupracovník

InWest: Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí / Evropský fond pro regionální rozvoj: Cíl 3 / 2011 - 2014 / Spolupracovník

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni / 2010 / Spolupracovník

Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit / GA UK č. 165110 / 2010 - 2012 / Spolupracovník

Muss ein Globus rund sein? / Workshop v rámci tradiční dětské univerzity KinderUni. / 2009 / Spolupracovník

Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd / Rozvojový projekt MŠMT pro rok 2008 / 2008 / Spolupracovník

Můj první atlásek / 00 / 2008 - 2009 / Spolupracovník

Přírodovědná gramotnost / JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / 2006 - 2008 / Spolupracovník

Akademie CITT - Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES / JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / 2006 - 2008 / Spolupracovník

Atlas krajiny České republiky / výzkumný projekt MŽP č.VaV/600/01/03 / 2003 / Spolupracovník

Školní atlas světa / kartografické dílo / 2003 - 2004 / Spolupracovník